Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2015

jaironiaija
Myśl o tym kto będzie cię nosił na rękach. Nie żryj na noc
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea
jaironiaija
Przyszłość jest teraz. Zaciągnij się.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromkarosia karosia

April 04 2015

jaironiaija
Chcesz, sprawdź mnie, mały test na zaufanie
Chodź ze mną na chwilę, Ty to moje postrzeganie
Chcesz, zasłoń mi oczy, ja będę szedł jak ślepiec
A co powinnaś, to Ty już wiesz to najlepiej
— Eldo "Powinnaś?"
Reposted fromHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
jaironiaija
Świat wypadł mi z moich rąk
Jakoś tak nie jest mi nawet żal
— myslovitz
Reposted fromhelven helven
jaironiaija
Niesamowitym doznaniem było obserwować, jak od "Nie, nie, ja nie jestem taka" przechodzi do "Proszę pieprz mnie jeszcze".
— Anthony Kiedis – Blizna
Reposted fromfrenulum frenulum
jaironiaija
Nieważne ile ważysz, jaki obwód ma twój biceps, ile wyciskasz i ilu rurkowcom napierdoliłeś w zeszły weekend - jeśli czterolatek podaje ci zabawkowy telefon - to go kurwa odbierasz i chuj.
— Sadol
Reposted fromasalluhi asalluhi
jaironiaija
2997 733f
W Bydgoszczy.
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani
jaironiaija
3009 726a 500
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani

March 31 2015

jaironiaija
0137 cd72 500
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough

March 25 2015

jaironiaija
4774 c29f
Reposted fromthinredline thinredline

March 23 2015

jaironiaija
Każdy człowiek jest jak Księżyc. Ma swoją drugą stronę, której nie pokazuje nikomu.
— Mark Twain
Reposted frompieprzycto pieprzycto
jaironiaija
3484 f868 500
Reposted fromankess ankess
jaironiaija
“ "Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa
jaironiaija
“ Nigdy nie wierz w nocne rozmowy. Stracą cały sens, gdy tylko wzejdzie słońce. ”
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa
jaironiaija
1817 25c8
Reposted fromkaiee kaiee
jaironiaija
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Maja Lidia Kossakowska – Siewca Wiatru
Reposted fromlaazy laazy
jaironiaija
Przywiązuję się do ludzi, choć nie wszyscy odpłacają tym samym. Zbieram znajomości. Gromadzę przyjaźnie. Kolekcjonuję relacje.
— Dorota Wellman w książce: "Kalendarzyk niemałżeński"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
jaironiaija
Sometimes when I close my eyes I pretend I'm alright but it's never enough. 
— Jason Walker - Echo
Reposted fromuciekam uciekam
jaironiaija
9184 fda4
Reposted fromkosmatemysli kosmatemysli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl